Duyuru

  • Doğu Karadeniz Romatoloji Günleri 3 - 4 Eylül tarihleri arasında online platform üzerinden gerçekleştirilecektir.
  • Bildiri son gönderim tarihi 15 Ağustos 2022
BİLİMSEL PROGRAM

09.00-12.00 ONLİNE-US II Romatolojide Girişimsel Vakalar
Dr. Erhan Çapkın, Dr. Murat Karkucak
12.00-12.45 Ara
12.45-13.00 Açılış
Konuşmacı:
Dr. Mehmet Tosun
13.00-14.15 Romatoid Artritte Görüntülemenin Akılcı Kullanımı
Oturum Başkanları:
Dr. Erhan Çapkın, Dr. Meltem Alkan Melikoğlu
  Romatoidi Artritte X-ray Değerlendirme Dr. Kıvanç Cengiz
  Romatoidi Artritte US Kullanımı Dr. Erhan Çapkın
  Romatoidi Artritte MR Yeri ve Kullanımı Dr. İlhan Sezer
14.15-14.30 Ara
14.30-15.45 Romatolojide Akciğer Tutulumunun Görüntülenmesi
Oturum Başkanları:
Dr. Gamze Kılıç, Dr.Remzi Çevik
  Sistemik Sklerozla İlişkili İnterstisyel Akciğer Hastalığında Ultrasonun Yeri Dr. Gamze Kılıç
  Akciğer Radyolojik Değerlendirme (X-Ray, BT) Dr. Savaş Özsu
  Romatolojik Olgularda Akciğer Tutulumun Değerlendirilmesi Dr. Yılmaz Bülbül
15.45-16.00 Ara
16.00-17.15 Spondiloartropatilerde Görüntülemenin Akılcı Kullanımı
Oturum Başkanları:
Dr. Salih Özgöçmen, Dr. Murat Birtane
  SpA Görüntülemenin Yorumlanması X-ray Dr. Hasan Ulusoy
  SpA US Kullanımı Dr. Özgür Akgül
  Spinal MR Yorumlama Dr. Gökhan Pekindil
17.15-17.30 Ara
17.30-18.30 Romatolojide PET ve Vaskülitlerde Görüntüleme
Oturum Başkanları:
Dr. Erkan Kılıç, Dr. Refik Ali Sarı
  Büyük Damar Vaskülitlerinin Görüntülenmesinde Anjiyografinin Yeri Dr.Erkan Kılıç
  Romatolojik Hastalıklarda PET’in Yorumlanması Dr. Bircan Sönmez
18.30-19.15 Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları:
Dr.Gamze Kılıç
  S-01 Fibromiyalji Tanılı Hastalarda Komorbid Hastalıkların Cinsiyete Göre Görülme Sıklığı Gülseren Demir
  S-02 Diz Osteoartritli Hastalarda D Vitamin Düzeyinin Ağrı, Fonksiyon ve Denge Üzerine Etkisi Şeyma Diyarbakır
  S-03 Radyografik ve Non-Radyografik Aksiyel Spondiloartrit Hastalarında Kinezyofobinin Değerlendirilmesi İsa Cüce
  S-04 Ankilozan Spondilitte Yorgunluğun Anksiyete ve Depresyon ile İlişkisi: Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırmalı Çalışma Yasemin Ulus
  S-05 Ankilozan Spondilit Hastalarında Fibromiyalji Sıklığı Ferda Büyük
  S-06 -Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarında Semptom Başlangıç Yaşının Kolşisin Dozları ve Laboratuar Parametreleri Üzerine Etkisi Hüseyin Kaplan
09.15-10.30 Fibromiyalji Nedir? Ne Değildir?
Oturum Başkanları: Dr.Murat Karkucak – Dr.Ayşen Akıncı
  Fibromiyalji - FTR Bakış Açısı Dr. Gamze Alaylı
  Fibromiyaljide Psikiyatri Bakış Açısı Dr. Evrim Özkorumak Karagüzel
10.30-10.45 Ara
10.45-12.00
UYDU SEMPOZYUMU
Spondiloartritlerin Tedavisinde Reseptör Etkisi
Oturum Başkanı: Dr.Murat Karkucak
Konuşmacı: Dr.Erhan Çapkın
12.00-13.00 ÖĞLE ARASI
13.00-14.00 Osteoartrit ve Kristal Artritlerde Görüntülemenin Akılcı Kullanımı
Oturum Başkanları:
Dr.Akın Erdal, Dr.Kemal Nas
  Kristal Artritlerde Görüntüleme Yöntemlerinin Yorumlanması Dr. İbrahim Batmaz
  Osteoartrite Görüntüleme Yöntemlerinin Yorumlanması Dr. Gürkan Akgöl
14.00-15.00 Romatolojide Akılcı İlaç Kullanımı
Oturum Başkanları:
Dr.Ayhan Bilgici, Dr. Fazlı Kulaklı
  Romatolojide Akılcı İlaç Kullanımı, NSAID Dr. İlker Fatih Sarı
  Romatolojide Akılcı İlaç Kullanımı, Konvansiyonel DMARD Dr. Münevver Serdaroğlu
  Romatolojide Akılcı İlaç Kullanımı, Biyolojik DMARD Dr.Gül Devrimsel
15.00-15.15 KAPANIŞ