Kurullar

Sempozyum Başkanı

Prof. Dr. Erhan Çapkın

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Erhan Çapkın
Prof. Dr. Murat Karkucak
Doç. Dr. Gamze KILIÇ

DERNEK YÖNETİM KURULU

Başkan

Prof. Dr. Şebnem Ataman

Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Hatice Bodur

Genel Sekreter

Prof. Dr. Zafer Günendi

Sayman

Prof. Dr. Hilal Ecesoy

Üyeler

Prof. Dr. Erhan Çapkın
Prof. Dr. M. Tuncay Duruöz
Prof. Dr. Gülcan Gürer
Prof. Dr. Özgür Akgül
Doç. Dr. H. Fatih Çay