140 Gün 22 Saat 35 Dakika 3 Saniye

Bildiri Gönderimi


Bildiri son gönderim tarihi: 13 Ağustos 2024

Doğu Karadeniz Romatoloji Günleri bildiri gönderimlerinin word dosyası olarak dogukaradenizromatolojigunleri@topkon.com adresine gönderilmelidir. Başka bir e-mail adresine gönderilen bildiriler ile faks veya normal posta yolu ile gönderilecek veya elden ulaştırılacak sunumlar kabul edilmeyecektir.

Bildiriler SÖZEL SUNUM ve POSTER kategorilerinde kabul edilecektir.

Kongre kapsamındaki bildiriler aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilebilir.

 • Olgu sunumları sözel bildiri olarak kabul edilmeyecek olup, poster bildiri olarak başvuru yapılabilir.
 • Özette anlaşılır ve düzgün Türkçe kullanmaya özen gösterilmelidir.
 • Bildiri başlığı çalışmayı yansıtmalıdır.
 • Tüm yazarların tam isimleri (ad ve soyad olarak), unvanları, kurumları ve e-posta adresleri açık şekilde yazılmalıdır. İletişim için posta adresi, telefon numaraları eklenmelidir.
 • Giriş bölümünde problem ortaya konularak çalışmanın amacı belirtilmelidir.
 • Gereç ve yöntem bölümünde, metot iyi belirtilmeli, materyal seçimi tanımlanmalı ve amaçlanan verileri toplamaya uygun olmalı, gerekli ortalamalar verilmeli, varsa kontrol grubunun nasıl oluşturulduğu belirtilmelidir.
 • Bulgular bölümünde varsa takip süresi belirtilmeli, bulgular açık olarak verilmeli, istatistiksel değerlendirme yapılmışsa belirtilmelidir.
 • Tartışma ve sonuç bölümünde çalışmanın sonucu net bir şekilde belirtilmeli, anlamlı kıyaslama ve yorum yapılmalıdır.
 • Her özet en az 3 anahtar kelime içermelidir.
 • Sunum özetleri, başlık hariç 300 kelimeyi geçmemelidir.
 • Bildiri özetinde yer alan yazarlardan en az birinin kongre kaydı yaptırması zorunludur. Sadece kayıt yaptırmış olan yazarların sunumları programa ve özet kitabına dahil edilecektir.
 • Bildiri özetinde yer alan yazarlardan en az birinin kongre kaydı yaptırması zorunludur. Sadece kayıt yaptırmış olan yazarların sunumları programa ve özet kitabına dahil edilecektir.

Doğu Karadeniz Romatoloji Günleri bildiri gönderimleri; sözel sunumlar word dosyası olarak, poster sunumlar powerpoint dosyası olarak dogukaradenizromatolojigunleri@topkon.com adresine gönderilmelidir. Başka bir e-mail adresine gönderilen bildiriler ile faks veya normal posta yolu ile gönderilecek veya elden ulaştırılacak sunumlar kabul edilmeyecektir.

Posterler indirilebilir örnek formattaki gibi 50x70 cm boyutlarında hazırlanmalıdır, format dışında gelen poster kabul edilmeyecektir. Programda gösterilen aralarda poster tartışmaları yapılacaktır. Kendilerine bildirilen gün ve saatte poster sunumu yapacak kişilerin posterlerinin başında hazır bulunması ve çalışmasını tartışmaya açması gerekmektedir.

Değerlendirmeler araştırmacıların ad, soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi tarafından yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için, araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işlemini tamamlamış olması gerekmektedir.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirmeler araştırmacıların ad, soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi tarafından yapılacaktır.
Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için, araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işlemini tamamlamış olması gerekmektedir.
Gönderilen tüm bildiriler Bildiri Değerlendirme Komitesi tarafından değerlendirilerek, kabul edilip edilmediklerine karar verilecektir.
Kabul veya ret yanıtları 16 Ağustos 2023 tarihinden itibaren yazılı olarak tarafınıza iletilecektir.

ÖNEMLİ TARİHLER